Lộ diện hai mẫu vi xử lý lạ đến từ AMD - Ryzen 3700C và 3250C