Lộ diện hiệu năng chơi game của Core i9-13900K, cải thiện khung hình tối thiểu so với người tiền nhiệm