Lộ hiệu năng chip Intel Core i9-12900HK, mạnh hơn cả Apple M1 Max