Lộ hiệu năng vi xử lý Intel Core i3-12100/12300 và i5-12400 trước ngày ra mắt