Loạt đánh giá đầu tiên về Intel Arc A730M: Chưa thể "out trình" RTX 3060M khi chơi game