Mãi lộ hỏi thăm, EVGA "bay" nguyên xe tải chở card đồ hoạ tại California