Máy console thế hệ cũ của Sony lẫn Microsoft đột ngột cháy hàng tại Mỹ