Máy tính cài đặt Windows 11 thành công vẫn có nguy cơ bị chặn cập nhật