Moore Threads giới thiệu bộ đôi card đồ họa MTT S60 và MTT S2000 hỗ trợ DirectX