Một số bo mạch chủ Z690 của ASUS đã lên list tại Canada, giá từ 222 USD