Ngừng sản xuất tấm nền LCD vào cuối năm 2020, Samsung tập trung vào AMOLED và QLED