Nhân GPU Intel Arc đã sẵn sàng, Death Stranding là tựa game đầu tiên hỗ trợ công nghệ hình ảnh XeSS