Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chương trình bảo hành nâng cao của EVGA