NVIDIA công bố doanh thu card ảm đạm trong Quý 2/2022, chuẩn bị có thêm đợt điều chỉnh giá mới