NVIDIA DLSS đã hỗ trợ Red Dead Redemption 2, cải thiện 45% hiệu năng ở độ phân giải 4K