NVIDIA GeForce GTX 1630: 512 nhân CUDA, 4GB VRAM, ra mắt vào 31/05