NVIDIA ghi nhận lỗi bất thường ảnh hưởng hiệu năng trong bộ driver 531.18 mới nhất