NVIDIA RTX 40 Series có thể đạt giới hạn công suất 800W bản máy bàn, 175W bản di động