NVIDIA Việt Nam giới thiệu mẫu card đầu bảng RTX 4090 tại sự kiện Beyond Fast