O dau ho tro thu tuc tu tuat cho NLD

1. 2 Ví dụ cách tính tiền tử tuất 1 lần
AZTAX sẽ đưa ra 2 ví dụ minh họa giúp người đọc hiểu hơn về cách tính này:
a) Ví dụ 1: trường hợp đối với người đang hưởng lương hưu
Năm nay, người chồng 65 tuổi đang hưởng chế độ hưu trí đã được 6 năm, nhưng do bệnh tật nên đã qua đời. Hiện tại gia đình đang làm chế độ tử tuất của người vợ nhưng muốn nhận tuất một lần. Mức lương hưu hàng tháng của người chồng trước khi mất là 3 triệu. Vậy cách tính trợ cấp tuất một lần như thế nào?
Trả lời:
Trong trường hợp này, người vợ đã hưởng hưu trí được 6 năm (72 tháng) nên mức hưởng trợ cấp tuất được tính như sau:
MH = 48x LH - 0,5 x (t -2) x LH
MH = 48x 3.000.000 - 0,5 x (72 -2) x 3.000.000
MH = 39.000.000 (đồng)
Vậy người vợ sẽ nhận được 39.000.000 đồng trợ cấp tuất một lần.
b) Ví dụ 2: các trường hợp còn lại
Một người làm việc ở công ty, nay đã nghỉ việc và mới mất. Quá trình đóng bảo hiểm cụ thể như sau: trước năm 2014 là 4 năm 7 tháng, sau 2014 là 3 năm 8 tháng, mức tiền lương bình quân là 4 triệu rưỡi. Vậy cách tính mức trợ cấp tuất một lần cho thân nhân NLĐ qua đời và tổng tiền được hưởng là bao nhiêu?
Trả lời:
NLĐ đã có thời gian đóng BHXH là 8 năm 3 tháng. Trong đó có:

 • Trước 2014, số năm đóng BHXH là 4 năm 7 tháng, tức:
  1,5 x 4 = 6 tháng
  Nên được nhận 6 tháng mức bình quân tiền lương; 07 tháng lẻ sẽ được chuyển sang thời gian đóng từ năm 2014;
 • Sau 2014, số năm đóng BHXH là 3 năm 8 tháng cộng thêm 07 tháng lẻ từ trước 2014 chuyển sang, tương đương 4 năm 5 tháng, tức:
  2 x 4,5 = 9 tháng
  Chú thích: Cách tính tháng lẻ: Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là 01 năm. Vậy, 4 năm 5 tháng thì sẽ làm tròn thành 4,5 năm.
  MH = 1,5 x Mbqtl x Tt2014 + 2 x Mbqtl x Ts2014
  MH = 1,5 x 4.000.000 x 4 + 2 x 4.000.000 x 4,5
  MH = 4.000.000 x 6 + 4.000.000 x 9 = 60.000.000 đồng
  Vậy tổng tiền được hưởng là 60.000.000 đồng
  Chi tiết tại: cách tính tiền tuất
  2. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho NLĐ
  Bệnh tật, tai nạn lao động,… là điều không ai muốn, BHXH tử tuất là cách để đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho NLĐ trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, người làm thủ tục không nắm rõ quy trình, cũng như cách lập hồ sơ cần thiết, hay không nắm rõ những quyền lợi vì thiếu thông tin sẽ dẫn đến thiệt thòi. Do đó, AZTAX giới thiệu dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho NLĐ nhằm đảm bảo những quyền lợi đó, cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục.
  Đồng thời, nếu khách hàng có thắc mắc, về cách tính tiền tử tuất 1 lần hay về BHXH tự tuất, hãy liên hệ ngay với AZTAX qua hotline : 0932.383.089 để được tư vấn 24/24 một cách miễn phí và nhanh chóng.

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH AZTAX

Hotline: 0932 383 089