[PR] Acer công bố tầm nhìn “Conscious Technology'” giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu