[PR] Acer Swift X 14 – Laptop AI với màn hình chuẩn Calman dành cho người sáng tạo và sinh viên