[PR] Acer Việt Nam tổ chức đại tiệc công nghệ lớn nhất năm mang tên "Predator Fest 2023: Reborn of the King"