[PR] ALTECH ký kết trở thành nhà phân phối của Cooler Master tại Việt Nam