[PR] ASUS và RICOH hợp tác cung cấp dịch vụ thuê laptop doanh nghiệp ExpertBook tại Việt Nam