[PR] Biệt đội đại sứ ROG xuất hiện đầy ấn tượng trong tựa phim ngắn ‘For Those Who Dare'