[PR] Chiến thắng trên từng khung hình cùng COLORFUL GeForce RTX 30 Series