[PR] Colorful công bố bộ nhớ RAM Battle-Ax Redline DDR5 và DDR4