[PR] COLORFUL ra mắt bộ đôi card đồ họa GeForce RTX 3080 Ti và RTX 3070 Ti