[PR] Colorful ra mắt bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 dành cho người dùng ép xung