[PR] COLORFUL ra mắt bộ nhớ RAM iGame VULCAN DDR4 và SSD SL500 Mini