[PR] COLORFUL ra mắt dòng bộ nhớ CVN Guardian DDR4 và WARHALBERD DDR4