[PR] Colorful ra mắt dòng card đồ họa GeForce RTX 3090 Ti