[PR] Colorful ra mắt loạt card đồ họa GeForce RTX 4060 Ti và RTX 4060 hỗ trợ DLSS 3