[PR] Colorful ra mắt loạt sản phẩm card đồ họa GeForce RTX 4070 Ti