[PR] Colorful ra mắt Onebot M24A1 – Máy tính AIO dành cho người dùng chuyên nghiệp