[PR] Công ty cổ phần máy tính Vĩnh Xuân chính thức trở thành nhà phân phối MSI Desktop tại Việt Nam