[PR] Dell ra mắt dòng sản phẩm XPS mới với thiết kế tương lai, tích hợp AI