[PR] Dell Technologies và NVIDIA trình làng dự án Helix giúp triển khai Generative AI bảo mật tại chỗ