[PR] EXPERT CHALLENGE 2020 chính thức mở đăng ký từ 30/08/2020