[PR] Expert Challenge 2020 thu hút hơn 1000 sinh viên tham dự