[PR] Expert Challenge đổ bộ Cần Thơ dành cho fan công nghệ