[PR] Expert Challenge tiếp tục hành trình tìm kiếm các bạn đam mê công nghệ khu vực miền Bắc