[PR] GeForce RTX 40 Series Laptop cho mùa tựu trường: Tăng tốc cho Học tập, Giải trí, Sáng tạo