[PR] Intel chính thức bổ nhiệm lãnh đạo mới cho nhà máy tại Việt Nam