[PR] Intel công bố các thành tựu đạt được trong năm ngoái và nửa đầu năm 2023 tại Việt Nam