[PR] Intel công bố thay đổi quan trọng về thương hiệu cho các vi xử lý máy tính