[PR] Intel giới thiệu chương trình mới cho các nhà phát triển phần mềm và nhà cung cấp phần cứng trên AI PC