[PR] Intel mở ra kỷ nguyên mới trong sản xuất chip với công nghệ High NA EUV