[PR] Intel thúc đẩy việc phổ biến AI đến mọi nơi tại Computex 2024